KOERSBALCLUB

Het Meetlint

Elke dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 uur wordt er in de MOOC koersbal gespeeld .

Koersbal is een balspel en lijkt op ‘jeu de boule’. Het wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. De bedoeling van het spel is, om de ballen zo dicht mogelijk te rollen bij het witte doelballetje. De ballen rollen echter niet in een rechte baan, maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk. Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook een verrassend spel is. Er is bovendien geen kracht voor nodig, zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Wilt u een keertje vrijblijvend komen kijken of zelfs een balletje mee gooien dan bent u van harte welkom.
De contactpersoon voor het Koersbal is mevrouw Riet Koenders. Zij is bereikbaar op 0223-634562

KOERSBAL WAT IS HET?

de spelregels van koersbal

Koersbal is van oorsprong een Australische sport en lijkt enigszins op “jeu de boule”.
Omstreeks 1980 is de sport overgewaaid naar Europa . Bewegen is gezond en daarom wordt in het kader van ” Meer bewegen ” steeds meer koersbal gespeeld.

Koersbal is een balspel dat binnen wordt gespeeld op een mat van 8 bij 2 meter. Er spelen 2 teams van 1 of 2 personen tegen elkaar. Het ene team met 4 zwarte en het andere met 4 bruine ballen. De bedoeling van het spel is , net als bij “jeu de boules ” om de ballen zo
dicht mogelijk te rollen bij de jack , het witte doelballetje. De ballen rollen echter niet in een rechte baan , maar in een boog. Dit komt omdat het zwaartepunt van de koersballen niet in het midden zit. Daardoor is koersbal leuk , maar zeker in het begin ook moeilijk.

Iedereen kan het leren en zal gauw ervaren dat koersbal vooral een gezellig maar ook een verrassend spel is. Er is geen kracht voor nodig , zodat iedereen gelijke kansen heeft.

Spelregels :
Algemeen
1) De bedoeling van het spel is de koersballen zo dicht mogelijk bij de jack te spelen.
2) Alle koersballen dienen gerold te worden ; erg belangrijk !!!
3) Het team met de zwarte ballen begint met het witte balletje over de “middenlijn” te rollen.
Lukt dit niet of rolt de jack van de mat, dan moet het andere paar het proberen.
4) Als de jack tot stilstand is gekomen, wordt het gelegd midden op de mat waar het tot stilstand kwam.
5) Wordt het balletje door beide teams foutief gerold dan wordt het op het streepje net voor de lijn geplaatst voor het dubbelscorevak.
6) Wordt het balletje door een koersbal weggestoten dan blijft het liggen op zijn nieuwe plek.
7) Wordt het balletje van de mat gestoten, dan wordt het zo dicht mogelijk bij de rand van het speelveld geplaatst daar waar het balletje het speelveld heeft verlaten.

Spelen koersballen:
Speelvolgorde is: afwisselend rollen met zwarte of bruine koersbal.
De laatste te rollen bal is een bruine en heel vaak is die de winnaar !!!

Puntentelling:
De koersbal die het dichtst bij de jack ligt, krijgt een punt.
Deze bal wordt dan weggehaald en dan ga je kijken welke bal nu het dichtst ligt bij de jack.
Is deze bal van dezelfde partij dan krijgt deze er een punt bij.
Is deze bal van de tegenpartij dan stopt de puntentelling.

Dubbelscorevak:

Aan het einde van de mat ligt het dubbelscorevak.
Wanneer een speler de jack raakt wanneer deze in het dubbelscorevak komt,
krijgt dit paar een extra punt. Dit geldt ook als de jack bij het in spel brengen in het dubbelscore vak komt.
Voor ons zijn dat de bekende kruisjes.
Dit zijn ongeveer de spelregels. Niet allemaal , maar je zult de regels in de praktijk gemakkelijk en heel gauw leren.

BEKIJK OOK ONZE ANDERE

Activiteiten

Biljartclub L’Aquit

Verenigingsdag: maandag

Tijd: 13.00 uur

Klik hier voor meer informatie.

Country Linedance SMOOC Bandits

Verenigingsdag: maandag

Tijd: 19.30 uur

Klik hier voor meer informatie.

Dartclub Bull’s Eye

Verenigingsdag: dinsdag

Tijd: 20.00 uur

Klik hier voor meer informatie.

Koersbalclub Het Meetlint

Verenigingsdag: dinsdag

Tijd: 13.45 uur

Klik hier voor meer informatie.

Kurkclub Tiga Batoes

Verenigingsdag: dinsdag

Tijd: 13.30 uur

Klik hier voor meer informatie.

Dansclub Tropical Salsa

Verenigingsdag: woensdag

Tijd: 20.00 uur

Klik hier voor meer informatie.

MOOC Veteranencafe

Verenigingsdag: elke 1e vrijdag van de maand

Tijd: 14.00 uur

Klik hier voor meer informatie.