WIE ZIJN WIJ

De Marine Onderofficieren Club

Voorzitter

Rene Heeringa
telefoon: 06-53606985

1e secretaris

Carina Dijkstra

telefoon: 06-15050545

Hans Van Rooijen

1e penningmeester

Hans van Rooijen

Telefoon: 06-11057499

2e secretaris

Rob Zellenrath
telefoon:  06-44261876

2e penningmeester

Vacant

Grace Zerp

Bedrijfsleidster

Grace Zerp
telefoon: 0223-612896

Miranda Middelbos

Administrateur

Miranda Middelbos
telefoon: 0223-612896

Marine OnderOfficieren Club

Geschiedenis

Op 28 Maart 1950 kwamen in de oude marinekantine te Den Helder, een aantal onderofficieren in vergadering bijeen onder leiding van Bootsman A.C. Hoes.
Daar werd besloten de Marine Onderofficieren Club (M.O.O.C.) op te richten, waartoe een voorlopig bestuur werd gevormd, terwijl tegelijkertijd 36 onderofficieren toetraden als lid der club.
Op 11 April daaropvolgend werd reeds de eerste ledenvergadering gehouden, welke zeer druk werd bezocht. Op deze vergadering werd een uit 10 personen bestaand bestuur gekozen.

VEEL TE BIEDEN IN DE

Sociëteit