WIE ZIJN WIJ

De Marine Onderofficieren Club

Voorzitter

Hans Hijman
telefoon: 0223-659049

1e secretaris

Carina Dijkstra

0223-612896

1e penningmeester

Vacature

2e secretaris

Rob Zellenrath
telefoon: 0223-669566

2e penningmeester

Hans van Rooijen
telefoon: 06-11057499

Bedrijfsleidster

Grace Zerp
telefoon: 0223-612896

Administrateur

Miranda Middelbos
telefoon: 0223-612896

Marine OnderOfficieren Club

Geschiedenis

Op 28 Maart 1950 kwamen in de oude marinekantine te Den Helder, een aantal onderofficieren in vergadering bijeen onder leiding van Bootsman A.C. Hoes.
Daar werd besloten de Marine Onderofficieren Club (M.O.O.C.) op te richten, waartoe een voorlopig bestuur werd gevormd, terwijl tegelijkertijd 36 onderofficieren toetraden als lid der club.
Op 11 April daaropvolgend werd reeds de eerste ledenvergadering gehouden, welke zeer druk werd bezocht. Op deze vergadering werd een uit 10 personen bestaand bestuur gekozen.

VEEL TE BIEDEN IN DE

Sociëteit